Liigu edasi põhisisu juurde

Küpsiste eeskirjad 

Sissejuhtatus ja kohaldamisala 

Santen OY, Kelloportinkatu 1, 33100 Tampere, Finland, www.santen.ee („Santen“) vastutab teie andmete kogumise ja töötlemise eest sel määral, mil need on seotud sellel veebilehel kasutatavate küpsistega. 

Nendes eeskirjades selgitatakse, kuidas sellel veebilehel küpsiseid kasutatakse, et tagada selge ja asjakohane teave kasutajatele, ning millised võimalused on kasutajatel seoses kontrolliga, mis toimub siis, kui ta veebilehte kasutab. Eeskirjades kasutatakse mõistet „küpsised“ viitamaks küpsistele ja sarnastele seadusega hõlmatud tehnoloogiatele (näiteks kohalikult jagatud objektid – mida teatakse tavapäraselt välkküpsiste, veebimajaka või lutikate nime all, sh läbipaistvad selged GIF-failid). Kogutud teave hõlmab andmeid, mis võimaldab internetikasutajaid/külastajaid identifitseerida, seostades ja töödeldes neid kolmandate osapoolte säilitatavate muude andmetega (näiteks IP-aadress, domeen ning veebilehte külastavate isikute arvuti registreerimisnumber). Neid andmeid kasutatakse ja töödeldakse ainult statistilisel eesmärgil. 

See dokument on [PLEASE ADD THE APPROPRIATE LINK TO THE RELEVANT : Privacy Policy] lahutamatu ja oluline osa ning selles sisalduv teatis vastab 2018. aasta Eesti isikuandmete kaitse seaduse, Soome andmekaitseseaduse, elektroonilist sidet käsitleva direktiivi 2002/58/EÜ (muudetud ja jõustunud kujul), ELi üldise andmekaitsemääruse 2016/679 („GDPR”) ning kõigi muude sellega seotud riiklike ja Euroopa andmekaitse- ja andmete privaatsusseaduste ja määruste sätetele, sealhulgas asjakohastele arvamustele ja juhenditele, mille on välja andnud Eesti Andmekaitse Inspektsioon ja andmekaitse ombudsmani büroo (Tietosuojavaltuutetun toimisto). Seetõttu soovitame teil lugeda ka meie privaatsuspoliitikat, et saada rohkem teavet Santeni üldise pühendumise kohta andmekaitsele. 

Mis on küpsis? 

Küpsis on väike fail, mis koosneb tavaliselt tähtedest ja numbritest ning mis laaditakse seadmesse, kui kasutaja veebilehte külastab. Küpsised saadetakse seejärel tagasi algsele veebilehele iga järgneva külastuse käigus. Küpsised on kasulikud, kuna need parandavad veebilehe talitlust ja üleüldist jõudlust ning tagavad kasutajatele isikupärasema kogemuse. Need annavad ühtlasi ülevaate meie veebilehe kasutamise kohta külaliste poolt ja aitab meil mõista, kuidas külastajad meie veebilehte ning sellel olevaid teenuseid kasutavad. 

Küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kasutamine on juba mõnda aega olnud tavapärane ning küpsised on hulga sidusteenuste pakkumisel väga olulised. Taoliste tehnoloogiate kasutamine pole seega seadusega keelatud, kuid selleks on vaja, et inimesed oleksid eelnevalt teadlikud veebilehel installitavate küpsiste kasutamisest ja et neile antaks võimalus nende kõigiga vahetult nõustuda või siis soovi korral oma küpsiste eelistusi kohandada. 

Erinevad küpsiste tüübid 

Seansi- ja alalised küpsised 

Küpsised võivad aeguda veebilehitseja seansi lõpus (alates hetkest, mil kasutaja avab veebilehitseja akna, kuni hetkeni, mil ta veebilehitseja sulgeb) 

Seansiküpsised – võimaldavad veebilehel seostada kasutaja toiminguid veebilehitseja seansi ajal. Neid võidakse kasutada mitmel eesmärgil, näiteks et pidada meeles, mida kasutaja on ostukorvi pannud, kui ta samal ajal veebilehte sirvib. Neid võib kasutada ka turvalisuse eesmärgil, kui kasutaja siseneb internetipanka, või et hõlbustada veebimeili kasutamist. Need seansiküpsised aeguvad pärast veebilehitseja seanssi. 

Niinimetatud seansiküpsiste kasutamine (mida mingil juhul ei salvestata kasutaja arvutisse alaliselt ja mis kustutatakse automaatselt kohe, kui veebilehitseja suletakse) on rangelt piiratud andmete edastamisega (mis koosneb serveri loodud suvalistest numbritest), mis tuvastab kindla seansi ning mis on vajalikud turvaliseks ja tõhusaks veebilehe sirvimiseks. Sellel veebilehel kasutatavad niinimetatud seansiküpsised väldivad mis tahes muid arvutipõhiseid meetodeid, mis võiksid ohustada kasutaja veebilehitsemise privaatsust. 

Alalised küpsised – salvestatakse kasutaja seadmesse veebilehitseja seansside vahepeal, võimaldades talletada kasutaja eelistusi või toiminguid veebilehel (või mõnel juhul erinevatel veebilehtedel). Alalisi küpsiseid võidakse kasutada mitmel otstarbel, sealhulgas kasutaja eelistuste ja valikute talletamiseks veebilehe kasutamise ajal. 

Esmase ja kolmanda osapoole küpsised – see, kas küpsis on esmase või kolmanda osapoole oma, viitab veebilehele või domeenile, mis küpsise paigaldab. Esmase osapoole küpsised on põhimõtteliselt küpsised, mille paigaldab veebileht, mida külastaja külastab – URLi aknas kuvatav veebileht: st küpsised paigaldab Santen veebilehele www.ocuwellness.ee. Kolmanda osapoole küpsised on küpsised, mille paigaldab muu domeen, mitte see, mida külastaja külastab: s.t küpsised, mille paigaldavad ettevõtted ja veebilehed peale www.ocuwellness.ee, näiteks Google. Kui külastaja külastab veebilehte, näiteks www.ocuwellness.ee, ja teine ettevõte paigaldab küpsise www.ocuwellness.ee kaudu, siis see on kolmanda osapoole küpsis. 

 

Meie kasutatavad küpsised 

Oma veebilehe käituse käigus kasutab Santen küpsiseid, et parandada kasutajakogemust ja töötada välja koondstatistikat andmete kogumise kohta erinevatel põhjustel. 

Need küpsised võimaldavad meil eristada teid muude veebilehe kasutajate hulgast, mis aitab meil tagada teile hea kogemuse, kui te meie veebilehte sirvite, ja ühtlasi võimaldab meil oma veebilehte parandada. 

Meie kasutatavad küpsised on tehnilised ja analüütilised. Need võimaldavad meil tuvastada ja loendada külastajate arvu ning jälgida, kuidas külastajad veebilehel seda kasutades liiguvad. See aitab meil parandada oma veebilehe tööd, näiteks tagamaks, et kasutajad leiaksid hõlpsalt üles selle, mida nad otsivad. Lugege lisaks individuaalsete analüütiliste küpsiste kohta ja kuidas neid tuvastada allolevast tabelist. 

Lisaks kasutab veebileht www.ocuwellness.ee ka küpsiste liike, mis on loetletud allolevas tabelis. 

Rangelt vajalikud küpsised 

Need küpsised on vajalikud veebilehe talitluseks ja neid ei saa meie süsteemist välja lülitada. Need paigaldatakse tavaliselt vastusena teie tehtavatele toimingutele, mis moodustavad teenuste päringu, näiteks teie privaatsuseelistuste sätted, sisselogimine või vormide täitmine. Te saate seadistada oma veebilehitseja taoliseid küpsiseid blokeerima või teid nende kohta teavitama, kuid sellisel juhul ei pruugi mõni veebilehe osa siis töötada. Need küpsised ei salvesta mis tahes isiklikult tuvastavat teavet. 

Küpsise nimi 

Allikas 

Aegumine 

Vaikeolek 

Drupal.tableDrag.showWeight 

www.ocuwellness.ee 

Seansi lõpus 

Alati aktiivne 

has_js 

www.ocuwellness.ee 

Seansi lõpus 

Alati aktiivne 

 

 

Jõudlusküpsised  

Need küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas külastajad veebilehte kasutavad, näiteks millistel lehekülgedel nad kõige sagedamini käivad, kui kaua aega nad veebilehel veedavad ja kas veebileht edastab neile veateateid.  Need küpsised ei kogu teavet, mille abil on võimalik teid tuvastada. Kogu teave, mida need küpsised koguvad, on anonüümne ja seda kasutatakse ainult veebilehe töö parandamiseks. 

 

Küpsise nimi 

Allikas 

Aegumine 

Vaikeolek 

__hstc 

www.ocuwellness.ee 

13 kuud 

VÄLJAS / kasutaja nõusolekul 

hubspotutk 

www.ocuwellness.ee 

13 kuud 

VÄLJAS / kasutaja nõusolekul 

__hssc 

www.ocuwellness.ee 

30 minutit 

VÄLJAS / kasutaja nõusolekul 

__hssrc 

www.ocuwellness.ee 

Seansi lõpus 

VÄLJAS / kasutaja nõusolekul 

 

 
 

Google Analytics 

See veebileht kasutab Google Analyticsit, veebianalüüsiteenust, mida pakub Google, Inc. („Google“). Google Analytics kasutab küpsiseid, mis on teie arvutisse paigaldatavad tekstifailid, et aidata veebilehel analüüsida veebilehe külastajate kasutust. Küpsise loodud teave veebilehe kasutamise kohta (sh teie IP-aadress) edastatakse Google’i Ameerika Ühendriikides asuvasse serverisse ja talletatakse seal. Google kasutab seda teavet teie veebilehe kasutamise hindamiseks, koostab aruandeid veebilehel tehtud toimingute kohta veebilehe operaatoritele ja tagab muud teenused, mis on seotud veebilehel tehtavate toimingute ning internetikasutusega. Google võib edastada seda teavet ka kolmandatele osapooltele, kui see on seadusega vajalik või kui taolised kolmandad osapooled töötlevad teavet Google’i nimel. Google ei seosta teie IP-aadressi mis tahes muude Google’i valduses olevate andmetega. Te võite keelduda küpsiste kasutamisest, kui valite oma veebilehitsejas vastava sätte. 

Pange siiski tähele, et sellisel juhul ei pruugi teil olla võimalik selle veebilehe kõiki funktsioone kasutada. Seda veebilehte kasutades nõustute andmete töötlemisega Google’i poolt ülalnimetatud eesmärgil ja viisil. 

Lisateavet selle kohta, kuidas Google teie andmeid töötleb, vaadake Google’i privaatsuseeskirjadest

Selleks, et välistada Google Analyticsi poolne jälgimine kõigil veebilehtedel, külastage https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (ühildub Chrome’iga, Internet Explorer 8–11-ga, Safariga, Firefoxiga ja Operaga) 

Küpsise nimi 

Allikas 

Aegumine 

Vaikeolek 

_ga 

www.ocuwellness.ee 

2 aastat 

VÄLJAS / kasutaja nõusolekul 

_gid 

www.ocuwellness.ee 

24 tundi 

VÄLJAS / kasutaja nõusolekul 

_gat 

www.ocuwellness.ee 

1 minut 

VÄLJAS / kasutaja nõusolekul 

_gac_ 

www.ocuwellness.ee 

90 päevadel 

VÄLJAS / kasutaja nõusolekul 

__utma 

www.ocuwellness.ee 

2 aastat 

VÄLJAS / kasutaja nõusolekul 

__utmt 

www.ocuwellness.ee 

10 minutit 

VÄLJAS / kasutaja nõusolekul 

__utmb 

www.ocuwellness.ee 

30 minutit 

VÄLJAS / kasutaja nõusolekul 

__utmz 

www.ocuwellness.ee 

6 tundi 

VÄLJAS / kasutaja nõusolekul 

__utmv 

www.ocuwellness.ee 

2 aastat 

VÄLJAS / kasutaja nõusolekul 

 

 

Kuidas nõustuda, kontrollida ja kustutada meie küpsiseid 

Osad küpsised on selle veebilehe toimimiseks rangelt vajalikud ja selleks pole kasutaja nõusolekut vaja, näiteks need, mis tagavad, et lehekülje sisu laadiks kiiresti ning tõhusalt, jaotades töökoormust mitmete arvutite vahel, või need, mis tagavad turvalisuse. 

Muud küpsised on mõistlikult vajalikud või olulised, kuid need pole rangelt olulised, seega on nende kasutamiseks vaja kasutaja nõusolekut. Selliste küpsiste jaoks (näiteks jõudlus- ja funktsiooniküpsised) küsime teie nõusolekut (kui klõpsate nuppu „Nõustu kõigi küpsistega“ meie küpsiste bänneril või oma veebilehitseja küpsiste sätetest) enne nende paigaldamist teie seadmesse. 

Kui te ei soovi anda mitteoluliste küpsiste kasutamisele nõusolekut või kui soovite oma nõusolekust loobuda, tuleb teil küpsised oma veebilehitseja sätetes kustutada ja blokeerida või inaktiveerida. Need sätted leiate tavaliselt oma internetibrauseri valikute või eelistuste alt. Muudel juhtudel peaksite lisateabe saamiseks kasutama oma internetibrauseri toefunktsiooni või klõpsama mõnel alloleval lingil, et minna otse oma veebilehitseja kasutajajuhendi juurde. 

Palun pange tähele, et osade või kõigi küpsiste kategooriate inaktiveerimine või blokeerimine mõjutab veebilehe talitlust ja võib halvendada teie juurdepääsu ning kasutajakogemust meie veebilehel, samuti teenuseid, mida pakume. 

Kõik teie küpsiste eelistused on piiratud ainult selle veebilehega ja mitte ühegi teise kolmanda osapoole veebilehe ega muude veebilehtedega, mille hüperlingi võite meie veebilehelt leida. Lisateavet nendel veebilehtedel kasutatavate küpsiste kohta vaadake konkreetsest privaatsusteatest või nende veebilehtede küpsiste eeskirjadest. 

Andmete ringlus ja talletamine 

Veebilehe kasutajaid puudutavat teavet ei talletata kauem kui ülalnimetatud küpsiste tüübile mõeldud ajaks, välja arvatud siis, kui on vastavalt kehtivatele õigusaktidele vajalik kontrollida arvutikuritegevust, mis kahjustab veebilehte. Meie veebiteenusest tulevat teavet ei edastata ega levitata täpsustamata adressaatidele. 

Küpsiste eeskirjade värskendamine 

Meie veebilehe küpsiste eeskirju võidakse aeg-ajalt värskendada, seega soovitame seda dokumenti vaadata iga kord, kui veebilehte külastate, et teil oleks ajakohane teave küpsiste kasutamise mis tahes värskenduste kohta. 

Lisateave küpsiste kohta 

Lisateabe saamiseks selle veebilehe kaudu paigaldatud küpsiste kohta saate võtta ühendust meie privaatsuse EMEA ametkonnaga aadressil: privacy-emea@santen.com

Samuti võite külastada veebilehte www.aboutcookies.org, www.allaboutcookies.org või [PLEASE ADD THE LOCAL DATA PRIVACY AGENCY WEBPAGE ABOUT COOKIES], mis sisaldab üldist teavet küpsiste kohta ning ulatuslikku teavet, kuidas küpsiste sätteid erinevates veebilehitsejates muuta ja kuidas küpsiseid oma arvutist kustutada. 

Viimati uuendatud: 31. august 2022